Departamentul de Sănătate și Dezvoltare Umană - DSDU


TEHNICĂ DENTARĂ

Programul de studii Tehnică Dentară are misiunea de a pregăti tehnicieni dentari, sub îndrumarea atentă a cadrelor didactice ale USV, în cadrul activităților clinice și practice dedicate procesului educațional al acestor studenți și în corelație cu aspectul antreprenorial al profesiei de tehnician dentar. Laboratoarele didactice dedicate programului de Tehnică Dentară din cadrul USV și numeroasele facilități oferite studenților garantează desfășurarea unui proces educațional modern și dinamic. Principalele responsabilități ale tehnicianului dentar constau în parcurgerea tuturor etapelor clasice sau digitale de confecționare a restaurărilor protetice dentare fixe, mobile sau mobilizabile, care să respecte necesitățile pacientului din punct de vedere funcțional și estetic, realizarea de dispozitive sau aparate necesare tratamentului ortodontic sau proteze maxilo-faciale care să augmenteze pierderile de substanță din teritoriul oro-maxilo-facial. De asemenea, tehnicianul dentar va lucra în echipă cu medicii, participând și la anumite etape clinice de tratament. Absolvenții programului de Tehnică Dentară vor deține noțiuni generale specifice domeniului Medicinei Dentare și cunoștinte aprofundate necesare practicării Tehnicii Dentare, vor avea deprinderi de cercetare fundamentală și aplicată, se vor putea integra ușor în piața muncii reprezentată de sistemele de sănătate și vor putea lucra în cadrul echipelor multidisciplinare (medici-tehnicieni-asistenți medicali) pentru a veni în beneficiul pacientului.

LINK-uri SUBMENIU