Departamentul de Sănătate și Dezvoltare Umană - DSDU


Asistență medicală generală

Programul de Asistență Medicală Generală oferă o experiență academică bogată care combină cunoștințe de bază teoretice și practice cu abilități clinice dobândite atât prin interacțiunea directă cu pacienții, cât și prin participarea activă în sălile de curs, la seminare și lucrări de laborator. Programul de Asistență Medicală Generală cuprinde o curricula integrată care pregătește absolvenții să facă față actului medical complex, de viitor, adaptat medicinii contemporane personalizate și care necesită nu numai o educație medicală superioară, dar și o fundație solidă în management, siguranță medicală, leadership și profesionalism. Așadar, absolvenții programului de Asistență Medicală Generală sunt formați să devină specialiști competenți în gestionarea actului medical, capabili să ofere îngrijire medicală de calitate, să educe și să îmbunătățească viața de zi cu zi a pacienților.

LINK-uri SUBMENIU