Departamentul de Sănătate și Dezvoltare Umană - DSDU


Plan de invatamant ND

Anul I

Semestrul I:

1. Anatomie
2. Chimie generală (organică și anorganică)
3. Biofizică
4. Informatică medicală și biostatistică
5. Sociologie și psihologie
6. Genetică fundamentală, Nutrigenetică și Nutrigenomică
7. Bazele nutriției
8. Igiena generală și sănătatea mediului
9. Limbi moderne
10. Educație fizică

Semestrul II:

11. Fiziologie
12. Biochimie
13. Bacteriologie- Virusologie și Parazitologie
14. Deontologie, Bioetică
15. Limbi moderne
16. Bazele nutriției
17. Chimia alimentului
18. Fundamente ale comunicării
19. Practică medicală de specialitate și Stagiu de abilități practice ambulator

Opționale:
20. Istoria și cultura alimentației
21. Pedagogie medicală

Anul II

Semestrul I:

1. Boli infecţioase
2. Elemente de analiză instrumentală
3. Nutriţia copilului
4. Farmacologie
5. Fiziopatologie
6. Nutriţia omului sănătos (nutriţie preventivă)
7. Toxicologie alimentară
8. Gastrotehnie (Tehnologie alimentară)
9. Educație fizică

Semestrul II:

10. Patologie medicală
11. Pediatrie
12. Dermatologie
13. Imunologie, Imunopatologie şi Alergologie
14. Nutriţia omului sănătos (nutriţie preventivă)
15. Siguranţa alimentară
16. Fitoterapie
17. Metodologia cercetării ştiinţifice
18. Practică medicală de specialitate
19. Stagiu de abilităţi practice ambulator, Dezvoltare specifică practicării profesiei

Opționale:
20. Curs de iniţiere în Limba Engleză pentru comunicarea pe teme de nutriţie
21. Curs de iniţiere în Limba Franceză pentru comunicarea pe teme de nutriţie

Anul III

Semestrul I:

1. Endocrinologie
2. Neurologie
3. Psihiatrie
4. Patologie chirurgicală- Chirurgie generală
5. Cultură fizică medicală
6. Principii de administraţie şi organizare a serviciilor de nutriţie, Legislaţie sanitară
7. Nutriţie clinică (Terapie nutriţională)
8. Stagiu de abilităţi medicale de bază

Semestrul II:

9. Nutriţie clinică (Terapie nutriţională)
10. Boli de metabolism şi nutriţie
11. Aspecte nutriţionale în oncologie
12. Nutriţie comunitară
13. Educaţie terapeutică nutriţională
14. Stagiu practic de finalizare a studiilor de licenţă

Opționale:
15. Primul ajutor în caz de urgenţă
16. Comunicare lingvistică

NUMAR TOTAL DE CREDITE: 180