Departamentul de Sănătate și Dezvoltare Umană - DSDU


Plan de invatamant BFKT

Anul I

Semestrul I:

1. Anatomie
2. Biochimie
3. Biofizică
4. Igienă şi epidemiologie
5. Bazele teoretice şi metodice ale kinetoterapiei
6. Sociologie şi psihologie
7. Limbi străine
8. Informatică medicală şi biostatistică mediului

Semestrul II:

9. Ergofiziologie
10. Anatomie
11. Fiziologie
12. Metode de explorare şi evaluare în recuperarea medicală
13. Biomecanică
14. Bazele teoretice şi metodice ale kinetoterapiei
15. Fundamente ale comunicării
16. Deontologie, Bioetică
17. Pregătire practică de specialitate
18. Practică medicală

Opționale:
19. Motricitate
20. Educaţie fizică şi sport

Anul II

Semestrul I:

1. Balneologie
2. Kinetologie medicală
3. Masaj şi tehnici complementare
4. Instrumentaţie biomedicală pentru recuperare
5. Farmacologie
6. Tehnici de ortezare- protezare
7. Recuperare în boli ortopedico-traumatice
8. Fiziopatologia

Opționale:
9. Fitness adaptat în kinetoterapie
10. Ergoterapie. Reeducare funcţională

Semestrul II:

11. Kinetologie medicală
12. Masaj şi tehnici complementare
13. Instrumentaţie biomedicală pentru recuperare
14. Radiologie şi imagistică
15. Fizioterapie şi fototerapie
16. Recuperare în afecţiuni neurologice
17. Patologie medicală
18. Pregătire practică de specialitate
19. Practică medicală

Opționale:
20. Psihodiagnostic şI psihoterapie
21. Recuperare şi fizioterapie în geriatrie

Anul III

Semestrul I:

1. Recuperare în boli reumatologice
2. Recuperare în boli cardiovasculare
3. Recuperare în boli pediatrice
4. Recuperare postoperatorie
5. Recuperare în patologia sportivă
6. Hidrokinetoterapie
7. Terapia durerii
8. Legislaţie sanitară

Opționale:
9. Taxonomia handicapurilor
10. Tehnici speciale de recuperare la persoanele cu dizabilităţi

Semestrul II:

11. Recuperare în boli endocrinometabolice
12. Recuperare în boli respiratorii
13. Recuperare în afecţiuni pediatrice
14. Recuperare postoperatorie în chirurgie plastică
15. Bioingineria reabilitării
16. Management
17. Metodologia cercetării ştiinţifice
18. Pregătire practică de specialitate
19. Elaborarea şi susţinerea lucrării de licenţă

Opționale:
20. Tehnici de manevrare a bolnavului
21. Măsuri de prim ajutor

NUMAR TOTAL DE CREDITE: 180